Hoppa till huvudinnehåll
 


HERBERT TINGSTEN (1896-1973) var svensk statsvetare, publicist och författare. Han var verksam som forskare och lärare i statskunskap vid Uppsala universitet under 1920- och början av 1930-talet och tillträdde 1935 Lars Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms högskola. Åren 1946-1959 var han chefredaktör vid Dagens Nyheter. Som akademiskt verksam statsvetare intresserade han sig främst för författningspolitiska frågor och politisk idéhistoria, särskilt politiska ideologier, men också för opinionsbildning och politiskt beteende. I centrum för hans forskning stod demokratins grundläggande villkor. Tingstens gärning som statsvetare kom att sammanfalla med ämnets utveckling till en modern samhällsvetenskaplig disciplin, och i flera banbrytande arbeten ledde och personifierade han utvecklingen av ämnet, inte bara i Sverige utan även internationellt.

Som publicist och chefredaktör för Sveriges största morgontidning kom Herbert Tingsten att sätta dagordningen för det offentliga samtalet. Han utvecklade en slagkraftig och elegant debattstil och drev en självständig och konsekvent linje i flera avgörande politiska frågor, bl.a. i debatten om planhushållning, i frågan om svensk neutralitetspolitik, i synen på Israel, i ATP-frågan och i frågan om monarkins ställning. Alltigenom märkbart i hans publicistiska gärning var också en obarmhärtig kritik av auktoritära styrelseskick och ett värnande av demokratins principer.

Genom memoarsviten "Mitt liv" (utgiven i fyra band, 1961-64) blev Herbert Tingsten allmänt uppmärksammad som författare. Mot slutet av sitt liv gav han ut flera mer personligt hållna böcker som nådde en stor läsekrets.

Bild av Herbert Tingsten Bild av Herbert Tingsten