Hoppa till huvudinnehåll
 


TINGSTENSAMLINGEN innehåller den svenske statsvetaren och publicisten Herbert Tingstens vetenskapliga skrifter och politiska publicistik i digitalt format. Samlingen har tillkommit i ett samarbete mellan fyra statsvetenskapliga institutioner (Lund, Stockholm, Uppsala och Örebro), Universitetsbiblioteket (UB) i Lund och Statsvetenskaplig tidskrift. Huvudredaktörer har varit universitetslektor Björn Badersten (Lunds universitet) och professor em. Mats Lindberg (Örebro universitet). Till arbetet har varit knutet ett redaktionsråd bestående av Professor Ludvig Beckman (Stockholms universitet), Professor Li-Bennich Björkman (Uppsala universitet), Professor Jörgen Hermansson (Uppsala universitet), Professor Magnus Jerneck (Lunds universitet) och Docent Ulf Mörkenstam (Stockholms universitet).

Arbetet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, Crafoordska stiftelsen och Ridderstads stiftelse. Material har tacksamt upplåtits av Dagens Nyheter AB. För drift och underhåll svarar Universitetsbiblioteket (UB) i Lund och Statsvetenskaplig tidskrift med stöd från Fahlbeckska stiftelsen.

Kontaktperson och ansvarig utgivare
Björn Badersten, Statsvetenskapliga instutitionen, Lunds universitet (bjorn.badersten@svet.lu.se)