Hoppa till huvudinnehåll
 

Avancerad sök

Politisk publicistik
Som publicist och chefredaktör för Dagens Nyheter 1946-1959 kom Herbert Tingsten att sätta dagordningen för det offentliga samtalet i Sverige. Han utvecklade en slagkraftig och elegant debattstil och drev en självständig och konsekvent linje i flera avgörande politiska frågor, bl.a. i debatten om planhushållning, i frågan om svensk neutralitetspolitik, i synen på Israel, i ATP-frågan och i frågan om monarkins ställning. Alltigenom märkbart i hans publicistiska gärning var en kulturradikal hållning, en obarmhärtig kritik av auktoritära styrelseskick och ett värnande av demokratins principer.
Ett utmärkande drag för Tingstens publicistiska verksamhet är det vetenskapliga förhållningssättet och en strävan efter ett offentligt samtal på rationell grund. Hans kommenterar av svensk och internationell politik var ofta principiellt hållna och präglades av statsvetarens analytiska blick, liksom de många recensioner av akademiska verk han genom åren publicerade. Därtill kom det idéanalytiska intresse Tingsten utvecklat som statsvetare att sätta sin prägel också på hans produktion i DN. Att dra en tydlig gräns mellan vetenskapsmannen och publicisten är därför svårt. Efter att Tingsten avgått som chefredaktör 1959 fortsatte han som fristående skribent och gav ut ett flertal arbeten av hög vetenskaplig kvalitet, bl.a. om demokratins utveckling, amerikansk och brittisk politik och religionens ställning i svenska läroböcker.
Herbert Tingstens politiska publicistik omfattar ca 3 000 tidningsartiklar, ett tjugotal monografier och ett fyrtiotal tidskriftsartiklar och antologibidrag. I Tingstensamlingen är denna produktion sorterad i tre övergripande kategorier: svensk politik och utländskt statsliv, kultur och litteratur resp. idédebatt.
Politisk publicistik – Svensk politik och utländskt statsliv
2517 poster
Politisk publicistik – Kultur och litteratur
802 poster
Politisk publicistik – Idédebatt
229 poster