Hoppa till huvudinnehåll
 

Avancerad sök

Författningspolitik
Herbert Tingstens intresse för författningspolitiska frågor kan sägas utgöra ingången till hans vetenskapliga verksamhet. Intresset kommer tidigt till uttryck i hans arbete som sekreterare i konstitutionsutskottet i början av 1920-talet och stadfästs genom doktorsavhandlingen ”Folkomröstningsinstitutet i Amerikas förenta stater” från 1923. Det statsrättsliga perspektivet finns sedan, på ett eller annat sätt, med som ett grundanslag i mycket av det Tingsten gör, både som vetenskapsman, publicist och folkbildare. Han anlitas som huvudsekreterare och expert i flera statliga utredningar och skriver ett flertal vetenskapliga arbeten med direkt författningspolitisk innebörd. Bland frågor han intresserar sig för kan nämnas olika länders statsskick, organisering av förbundsstater, parlamentarismens problem, olika valsystems utformning och grundlagsfästa fri- och rättigheter, särskilt tryckfrihetsfrågor. Tingsten anlitas också för att skriva huvuddelen av de författningspolitiska inslagen i nyutgåvan av Nordisk familjebok.
Som chefredaktör vid Dagens Nyheter drev han flera kampanjer i konstitutionella frågor, bl.a. i fråga om monarkins ställning och förhållandet mellan kyrka och stat, och han återkom vid flera tillfällen i sitt senare författarskap till liknande teman. Tingsten var uttalat republikan och aktiv i vad som då kallades republikanska klubben (numera Republikanska föreningen).
I denna del av Tingstensamlingen återfinns Herbert Tingstens vetenskapliga produktion med författningspolitisk innebörd. Texter av mer dagspolitisk karaktär är samlade under sektionen ”Politisk publicistik”.
110 av 110
Cancel
Cancel
Cancel