Hoppa till huvudinnehåll
 

Avancerad sök

Memoarer och tankeböcker
Herbert Tingstens memoarsvit ”Mitt liv” (utgiven i fyra band, 1961-1964) blev mycket uppmärksammad och gjorde honom allmänt känd som författare. Memoarerna, som på ett elegant sätt förenar en självutlämnande berättelse med en personlig betraktelse över utvecklingen i Sverige och världen under 1900-talet, såldes i stor upplaga. Mot slutet av sitt liv gav Tingsten därtill ut flera mer personligt hållna böcker, som också nådde en stor läsekrets. Även här förenas en självutlämnande hållning, där en begynnande blindhet och en alltmer påträngande dödsångest utgör framträdande drag, med initierade kommentarer om litteratur och politik. I denna del av Tingstensamlingen återfinns Herbert Tingstens memoarsvit och hans sentida tankeböcker.
115 av 36
Cancel
Cancel
Cancel