Hoppa till huvudinnehåll
 

Avancerad sök

Folkbildning och lexikalia
Herbert Tingstens gärning omfattar stora insatser som folkbildare. På sätt och vis genomsyras det mesta han företog sig, både som statsvetare och publicist, av ett slags folkbildande ambition. Han strävade genomgående efter att uttrycka sig klart och begripligt och ville vara tillgänglig för en bred publik. Ytterst förde denna ambition tillbaka på hans demokratisyn; för Tingsten var det rationella politiska samtalet, möjliggjort genom en upplyst offentlighet, demokratins livsluft. Ett folkbildande drag finns således representerat i huvuddelen av Tingstens produktion, men strävan kommer kanske tydligast till uttryck i de många texter av ämnesintroducerande natur han publicerar i Dagens Nyheter och den stora mängd artiklar i svenska uppslagsverk som har Tingsten som upphovsman, bl.a. i Nordisk Familjebok och Bonniers konversationslexikon. I denna del av Tingstensamlingen återfinns ett drygt hundratal texter, som alla tydligt avspeglar Tingstens folkbildande ambition.
1111 av 111
Cancel
Cancel
Cancel